I am from Austriaaaa….!!! Dumm dumm dumm dummdumm

I am from Austriaaaa….!!!
Dumm dumm dumm dummdumm
I kauf heit ei beim Ikeaaa…
Des Virus ismaaa Scheissegal
Hauptsoch i hob mei Regaaal!!!